Prof. Li’s Lab for High-Energy Batteries

Principle Investigator

 • Prof. Fujun Li

  Recipient of National Science Fund for Distinguished Young Scholars (国家杰青, 2023) & Excellent Young Scholars (国家优青, 2018)
  Awards for Young Scholars of Chinese Electrochemical Society (中国电化学青年奖, 2021)
  ACS Energy & Fuels Rising Stars, 2021
  ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1298-0267

Postdoctors

 • Xiaoyin Zhang (2023)

 • Hang Li (2024)

Ph.D Candidates

 • Yihe Guo(2020)

 • Bo Wen (2021)

 • Tong Zhang (2021)

 • Zihao Song (2022)

 • Xiangshuai Wei(2023)

 • Yaohui Huang(2023)

 • Wei Hu(2023)

 • Fei Li(2023)

 • Zheng Lian (2024)

Research assistant

M.S. candidates

 • Yuzhe Wang (2022)

 • Heng Qu (2022)

 • Jiaman Li(2023)

 • Bin Lian(2023)

 • Jingyu Su(2023)

 • Lang Zhou(2023)

 • Yida Wang(2023)

 • Zhaoyi Yang (2024)

 • Yingjie Zhuang (2024)

Visiting students

 • Yuesen Li(2022)

Alumni

 • Chaonan Mu (2018 M.S.)

 • Yuhou Pei (2018 M.S.)

 • Junjie He (2018 M.S.) Hubei University

 • Kaixiang Lei (2019 Ph.D) 毕业去向:河北工业大学 任教

 • Yuwen Luo (2019 M.S.) Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences

 • Yue Yuan (2019 M.S.)

 • Xiaomeng Shi (2019 M.S.)

 • Mingming Song (2019 M.S.)

 • Liubin Wang (2020 Ph.D) 毕业去向:河北大学 任教

 • Bin Qin (2017) (2020 Ph.D) University of Hong Kong

 • Dongdong Zhu (2020 M.S.)

 • Xiaoxiao Bai (2020 M.S.)

 • Sen Tian (2020 M.S.)

 • Lin Zhang (2018) (2021 M.S.) Hebei University of Science and Technology

 • Zhuo Zhu (2021 Ph.D)

 • Huanhuan Dong (2021 Ph.D)

 • Chenchen Wang (2021 Ph.D)

 • Shuo Zhao (2021 M.S.)

 • Yanchen Liu (2021 M.S.)

 • Dongfeng Du (2022 Ph.D)

 • Xunzhu Zhou (2022 Ph.D)

 • Qingliang Lv (2022 Ph.D)

 • Meng Ren(2023 Ph.D)

 • Quan Wu(2023 M.S.)

 • Suning Gao (2023 Postdoc)

 • Zhuoliang Jiang (2024 Ph.D)

 • Hengyi Fang (2024 Ph.D)

 • Jiarun Geng (2024 Ph.D)

 • Zhaohui Liang (2024 M.S.)

College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin 300071, China @ Copyright 2021 The Li's Lab. All Rights Reserved. 津ICP备17008013号-1